Certifikacija življenjske dobe (“shelf-life”) naših sistemov ob praktični uporabi skozi čas

Opazovanje in nadzor naših proizvodov skozi čas, skozi vsa leta njihove življenjske dobe, je za podjetje »Volteco« postalo prepoznavno znamenje: certifikacija značilnosti in zmogljivosti.

“Building shelf-life control” je nov predlog podjetja Volteco za monitoriranje trajnosti svojih izdelkov in sistemov skozi čas. Gre za inovativno storitev, ki vnaša novost v način sodelovanja s projektanti in v načinu predstavljanja podjetja: gre namreč za trajno kontrolo našega dela preko nadzora konkretnih realizacij v gradbišču v preteklosti in sedanjosti.

Gre za neke vrste »popis« najpomembnejših referenc, katerega namen je preverjanje gradbeniško trajnost skozi čas (shelf life izdelka), kar bi zagotavljajo objektivno kakovostno oceno gradnje. S sestavo uradne razpredelnice kontrolnih parametrov vsake referenčne gradnje naj bi izdelali nekakšno multimedijsko knjigo, ki naj bi vsebovala vse podatke, ki omogočajo preiskavo katere koli lastnosti zgradbe.

Vsebina te knjige zadeva različne nivoje:  zgodovino gradnje in tehnično-arhitekturno zgodovino, analizo pred posegom, dejansko stanje, okoljsko in geofizično stanje ipd. Predvidena je tudi razvrstitev problemov v stavbi glede na vodoodporno zaščito in na prisotnost vode, vključno z opisom rešitev in projektov, ki so jih sprejeli tehniki podjetja Volteco. Naposled so obravnavane vloga posameznih projektantov, ki so sodelovali pri delu, kolavdacija in tehnični list gradnje po končanem posegu. To je vsebina knjige z dokumentarno-opisnega stališča, ki pa ji gre dodati še celotni fotografski in video del, nekakšni »vizualni dokumentarec«, ki dopolnjuje tole »poročilo o zgradbi« in jo bogati z najpomembnejšimi podatki o gradbenih detajlih.

To je »arhivski« del te storitve, ki je že sam po sebi pomenljiv s projektnega stališča. Sledi pa mu še drugi del inovativnega značaja, in sicer implementiranje triletnega poročila za kontrolo kakovosti in vzdrževanja zgradb, ki so predmet monitoriranja. To predvideva - preprosto povedano – izdelavo multimedijskega »tehničnega lista« z uporabniku privlačnem vmesnikom in z možnostjo hitrega pregleda, ki se bo ažuriral vsake tri leta na osnovi pregleda, ki ga bodo opravili tehniki, odgovorni za kontrolo najpomembnejših parametrov zgradbe. Cilj je med drugim tudi ta, da bi preverili obrabo posameznih delov in komponent stavbe ter preprečili propadanje z ustreznimi posegi za občasno in programirano vzdrževanje.

Monitoriranje trajnosti zgradb in dokumentiranje vsakega posega oz. spremembe z obravnavo razlogov, ki so privedli do njih, odgovarja različnim potrebam: po eni strani želji po nedvoumni potrditvi kakovosti in trajnosti proizvodov in sistemov podjetja »Volteco«: zgradbe so jasno vidne in preverljive. Poleg tega vloga tehnikov in trajnost izbranih rešitev prispevata k poklicni rasti in k preučevanju gradbenih materialov.

Poleg tega pregled, ki ga predlaga podjetje »Volteco«, koristi tudi uporabniku nepremičnine, saj mu zagotavlja večjo varnost in zaščito. Uprava novega servisa seveda poteka preko spleta.

Ponovno nas obiščite: to je šele začetek!

V ospredju:

Palača Dežele Veneto

Checkup v Benetkah

Vrtljivi most na kanalu Cavetta

Izgradnja javnega parkirišča Sant'Orsola-Malpighi

Viseči vodovodni rezervoar

Univerzitetna poliklinika »Agostino Gemelli«

Civilni blok

Državna srednja šola Don Milani

Pomorska postaja v Trstu

Izgradnja novega deželnega sedeža