Certificarea “shelf-life” de-a lungul anilor a propriilor sisteme aplicate

Observarea şi controlul în timp, a propriilor produse, devin un fapt  “instituţional”
a lui Volteco: să certifice în timp capacităţile de a presta servicii.

“Building shelf-life control” este noua propunere, ideată de Volteco, pentru a monitoriza în timp aplicarea propriile produse şi sisteme. Un serviciu care nu are precedent în modul de a conversa cu proiectanţii, dar mai ales în stilul de adresare a firmei: supune controlului constant propria lucrare prin intermediul realizărilor reale, de şantier, trecute şi prezente.  
Un fel de “recensământ” al referinţelor mai semnificative, cu scopul de a “testa” durata lor constructivă în timp (shelf life-ul operei), pentru a garanta o evaluare obiectiv calitativă a construcţiei. Codificând într-o grilă aproape instituţională, parametrii de control ai fiecărei referinţe, se creează astfel un tip de book multimedia care documentează toate informaţiile utile pentru a investiga oricare aspect  al clădirii.

Conţinuturile, de fapt ar trebuie să reflecte diversele nivele de aprofundare: pe de o parte cronica istorică a construcţiei, istoria tehnico-arhitectonică, analiza pre-intervenţie, starea de fapt, situaţia ambientală şi geo-fizică, etc. Pe de altă parte, catalogarea problematicilor clădirii în raport cu impermeabilizarea şi prezenţa apei, cu descrierea soluţiilor şi proiectelor adoptate de către tehnicienii Volteco. În final, rolul diverşilor proiectanţi care au intervenit, verificarea şi fişa finală a construcţiei după intervenţie. Aceasta dă un punct de vedere documentar-descriptiv, la care se adăugă şi toată partea fotografică şi video, în completare a ceea ce ar putea deveni un tip de  “document vizual” al “libretului edificiului”, inclusiv particularităţile cele mai semnificative a detaliilor constructive.  
Până aici partea  “arhivistică” a serviciului, deja în sine de indiscutabil interes faţă de proiect, la care urmează alta dar absolut inovativă: implementarea unui “report”, la fiecare trei ani, pentru controlul de calitate şi întreţinere a edificiilor în cadrul monitorizării.

Şi mai simplu va fi definit stilul unei “fişe tehnice” multimedia, cu interfaţă atractivă şi rapid de consultat, actualizată la fiecare trei ani, în urma unei inspecţii făcută de tehnicieni însărcinaţi să controleze parametrii cei mai importanţi ai operei construite.  Scopul ar fi de asemenea şi acela de a verifica starea de uzură a diferitelor părţi şi componente ale edificiului pentru a putea preveni degradarea prin intermediul oportunelor intervenţii de întreţinere periodică şi programată.

Verificarea duratei construcţiilor,  precum şi documentarea oricărei schimbări adusă studiindu-le motivaţiile, răspunde într-adevăr chiar şi exigenţelor cele mai diverse: pe de o parte posibilitatea de a demonstra fără nici o urmă de dubiu calitatea şi durabilitatea produselor şi sistemelor Volteco: edificiile sunt la lumina soarelui, verificabile de către oricine. În al doilea rând, rolul tehnicienilor şi respectarea în timp a alegerilor aprobate, cu o recidivă din punct de vedere al actualizării profesionale şi a studiului materialelor de construcţie.

În final, chekup-ul propus de către Volteco este destinat garanţiei şi mai ales beneficiarului de bunuri imobiliare şi “cupoanelor ” necesare pentru siguranţa şi protecţia sa. Evident noul serviciu este complet gestionat prin internet.

Veniţi să ne găsiţi: acesta nu este decât începutul!

Prim plan:

Palatul Regiunii Veneto

Chekup Veneţia

Pod rotant pe canalul Cavetta

Construcţie Parcare Publică Sant'Orsola-Malpighi

Rezervor Suspendat Apeduct

Policlinica Universitară “Agostino Gemelli”

Bloc civil

Şcoala generală statală
Don Milani

Gara maritimă din Trieste

Realizarea noii citadele
"Cittadella della Regione"