Potvrđivanje „životnog vijeka“ („shelf-life“) sustava koje smo primijenili

Promatranje i provjera vlastitih proizvoda kroz vrijeme osnovna su Voltecova značajka:  utvrđivanje njihove učinkovitosti prolaskom vremena.

„Building shelf-life control” je novi Voltecov prijedlog osmišljen u svrhu promatranja primjene vlastitih proizvoda i sustava tijekom vremena. Radi se o dosad nepostojećem pristupu u komunikaciji s projektantima, no također, i prije svega, o novom obliku predstavljanja i otvaranja tvrtke:   podvrgavanje vlastitog djelovanja konstantnim provjerama konkretnih realizacija na gradilištu kako dovršenih, tako i onih u tijeku.

Radi se o svojevrsnom „popisu“ najznačajnijih referentnih objekata, s ciljem da se "ispita" vremenska postojanost konstrukcije (životni vijek djela) kao garancija za objektivno vrednovanje kvalitete izgrađenog objekta. Kodificiranjem kontrolnih vrijednosti svakog pojedinog referentnog objekta unutar jedne, gotovo institucionalne mreže, dobiva se svojevrsna multimedijalna zbirka u kojoj su sadržane sve potrebne informacije o svakom pojedinom aspektu građevine.

Ovi sadržaji bi stoga trebali omogućiti proučavanje iz različitih perspektiva:  s jedne strane kronološki prikaz gradnje,  tehničko-arhitektonsku povijest, analizu koja je prethodila zahvatu, činjenično stanje, okolišnu i geofizičku situaciju, itd. S druge strane, trebali bi katalogizirati probleme građevinskog objekta vezane za hidroizolaciju i prisutnost vode te ponuditi opis rješenja i zahvata koje su obavili Voltecovi tehničari. Na kraju, trebali bi navesti uloge različitih projektanata koji su sudjelovali u zahvatu, obavljena testiranja i završno izvješće o izvedbi građevine nakon zahvata. Navedeni sadržaji sagledani su s dokumentacijsko-opisnog stajališta, kojem  treba pridodati sve foto i video zapise kako bi se mogla postići jedna vrsta „vizualnog dokumenta“ u sklopu „građevinske knjige objekta“ sa sadržanim svim najznačajnijim građevinskim podatcima.

Do sada smo opisali „arhivski“ aspekt usluge, koji je, već sam po sebi, od neosporne važnosti u procesu projektiranja, a na koji se pak nadovezuje jedna druga, u potpunosti inovativna usluga:  uvođenje trogodišnjeg „izvješća“  kako bi se provjeravala kvaliteta i održavanje građevina uključenih u promatranje. Drugim riječima, bit će sastavljen jedan multimedijalni „tehnički list“, atraktivnog sučelja i s mogućnošću brzog pretraživanja, koji će se nadograđivati svake tri godine na temelju izvida tehničara zaduženih za provjeravanje najvažnijih vrijednosti izgrađenog objekta. Jedan od ciljeva je i ispitivanje stupnja trošnosti različitih dijelova i elemenata zdanja kako bi se spriječila njihova degradacija poduzimanjem odgovarajućih periodičnih i programiranih zahvata održavanja.

Ispitivanje trajnosti građevina, pored zabilježbe svake provedene promjene i uzroka koji su do nje doveli, odgovara, u biti, i drugima različitim zahtjevima: s jedne strane omogućava da se bez iti malo sumnje dokažu kvaliteta i dugotrajnost proizvoda i sustava Volteco -  građevine su izložene svjetlu dana, svatko ih može provjeriti. S druge strane pak, potvrđuje ulogu tehničara i vremensku postojanost izabranih materijala kojima se potom pridodaju redovito profesionalno usavršavanje i proučavanje građevinskih materijala.

Naposljetku, provjere koje predlaže Volteco jamče korisniku građevine sigurnost i zaštitu koja se postiže redovitim „tehničkim pregledom“. Naravno, nova usluga se provodi u cijelosti putem interneta.

Dođite nas opet posjetiti: ovo je tek početak!

Prvi plan:

Zgrada Regije Veneto

Checkup u Veneciji

Okretni most na kanalu Cavetta

Gradnja javnog parkinga Sant'Orsola-Malpighi

Rezervoar vodovoda na vodotornju

Sveučilišna poliklinika „Agostino Gemelli“

Stambena zgrada

Državna osnovna škola Don Milani

Lučka postaja u Trstu

Gradnja nove strukture
"Cittadella della Regione"